Thema's als verval en vergankelijkheid komen regelmatig terug in mijn werk. Bij voorkeur op een abstracte manier en vooral daar waar er geen mensen bij betrokken zijn en het verval natuurlijk is. Natuurlijk verval is ongrijpbaar en onontkoombaar.

Alles wat je aan de natuur overlaat verdwijnt na verloop van tijd. Ik vind dat een geruststellende gedachte. Verval is niet hard, scherp en helder, het is een zich (soms tergend) langzaam voltrekkend proces.

Publiceren op LinkedIn
Delen op Facebook
Tweet deze webpagina
deel dit op: