Requiem for a refugee

De serie is bedoeld om rust te geven aan mensen die zijn gevlucht, maar hun bestemming nooit hebben bereikt.

Over de hele wereld zijn miljoenen mensen op de vlucht. Voor oorlog, voor repressie, of omdat ze niet worden geaccepteerd zoals ze zijn. Ze laten alles achter zich en gaan te voet of in te kleine gammele bootjes op weg naar een betere toekomst. Velen zullen die toekomst nooit bereiken.   

Deze fotoserie is een requiem voor deze vluchtelingen. Een poëtische hommage waarin zachtheid en schoonheid de plaats innemen van geweld en de wrede werkelijkheid. Een vredige terugblik op het aardse bestaan.

------------

The series is intended to give peace to people who fled, but never reached their destination.

Millions of people are on the run all over the world. For war, for repression, or because they are not accepted as they are. They leave everything behind and set off on foot or in small, rickety boats towards a better future. Many will never reach that future.

This photo series is a requiem for these refugees. A poetic tribute in which softness and beauty take the place of violence and cruel reality. A peaceful look back on earthly existence.

Publiceren op LinkedIn
Delen op Facebook
Tweet deze webpagina
deel dit op: